Petitie | Brigitte

De Vluchtkerk gaat naar Den Haag (voor één dag)

Als de onuitzetbare asielzoekers één ding aan ons duidelijk maken is het wel dit: we zijn bijzonder blij dat er zoveel gedaan wordt om ons een warme uitvalsbasis te geven. Maar, we zijn géén zielige mensen die opvang nodig hebben. We zijn demonstranten, die een politieke boodschap willen overbrengen door samen zichtbaar te blijven voor publiek en politiek.

Om dit doel te steunen sponsort de Protestantse Diaconie in Amsterdam samen met Kerk in Actie twee bussen die zo van de Vluchtkerk naar de Tweede Kamer rijden. In die bus zitten 60 papierloze migranten. Ze bieden sámen met de groep die op het Haagse Malieveld een tentenkamp heeft de volgende petitie aan bij Joel Voordewind, van de commissie voor Immigratie, Integratie en Asiel. Vanmiddag zullen er in het vragenuurtje vijf kamervragen over de kwestie worden gesteld. Op deze wijze wil de groep laten zien: je kunt ons probleem wegpoetsen, maar we blijven bij elkaar tot het opgelost is.

Geachte volkvertegenwoordigers,

De afgelopen periode is er veel over ons gezegd en geschreven. We zijn neergezet als asielzoekers die helemaal niet willen meewerken aan een oplossing.  Dit is onjuist.

We willen graag meewerken aan een echte oplossing en niet onszelf en onze problemen verplaatsen in tijd en plaats. Om uit elkaar te gaan en voor maximaal 30 dagen opvang te krijgen in een andere gemeente om vervolgens tussen Kerst en Oud & Nieuw weer op straat terecht te komen is overduidelijk helemaal geen oplossing.

Een deel van ons is in Amsterdam uit het tentenkamp ontruimd om in de avonduren weer op straat gezet te worden. Dit blijkt dus ook geen oplossing te bieden.

Uw Kamer heeft recentelijk in meerderheid aan de staatssecretaris gevraagd om opvang en een humane oplossing te bieden en het begrip ’meewerken’ ruimer te interpreteren dan tot nog toe.

Daarom willen wij u verzoeken mee te willen werken aan een echte oplossing. Daartoe doen wij het volgende voorstel:

  • Laat onze dossiers beoordelen op basis van de meest recente informatie uit onze landen van herkomst – ook door de betrokken VN organisaties – op criteria van veiligheid en terugkeercondities/ervaringen t.a.v. de diverse doelgroepen.
  • Laat de verantwoordelijke diensten (DT&V en IND) ons ambtshalve toetsen aan het buitenschuld criterium en aan het schrijnendsheidscriterium.
  • Laat ons toe tot de reguliere opvang zolang deze procedure gaande is en wij niet uitzetbaar zijn.
  • Laat een deskundige organisatie toezien op de zorgvuldigheid van de uitvoering van de afgesproken toetsingen.

De jarenlange uitzichtloosheid waarmee velen van ons geconfronteerd zijn maakt dat we maar al te graag willen meewerken aan iedere reële oplossing.

Wij geven u hierbij in overweging dat u zelf al heeft aangegeven dat er een humane oplossing gevonden zou moeten worden, dat uit de cijfers van het ministerie, een brief van de Raad van Kerken in Nederland en de rapportage van Prof Mr Dr Thomas Spijkerboer blijkt dat het probleem veel groter is dan de groep mensen die hier nu voor u staat en dus een structurele oplossing behoeft. Ongeveer 5.000 asielzoekers zijn net als wij in de eerste zes maanden van dit jaar op straat beland. Daarmee is naar onze overtuiging aangetoond dat dit niet alleen in ons van belang is, maar ook voor uzelf.

Wij kunnen ons goed vinden in de door u gesteunde motie en zullen daar dan ook aan willen meewerken.  Een mogelijkheid zou kunnen zij  om een uitgebalanceerde commissie van wijze mensen in het leven te roepen, net zoals de Raad van kerken Nederland al heeft voorgesteld,  die op zoek gaat naar structurele oplossingen voor alle betrokken partijen. Deze commissie zou kunnen bestaan uit vertegenwoordigers van het ministerie, gemeenten, kerken, UNHCR en maatschappelijk betrokken organisaties.

Reacties

Reageren

Naam:
E-mail adres:
Reactie: