vluchtkerk

Informatieavond: Hoe verder na sluiting Vluchtkerk?

In de Keizersgrachtkerk in Amsterdam vindt vrijdag 22 maart een informatieavond plaats over het asielbeleid in Nederland en de rol van de kerk daarin. Aanleiding is de naderende sluiting van de Vluchtkerk en de vraag: hoe nu verder?

De avond is bedoeld voor kerkelijk betrokkenen in en rond Amsterdam en andere geïnteresseerden. Sprekers zijn: Geesje Werkman (Kerk in Actie), John van Tilborg (INLIA) en Jasper Kuipers (Vluchtelingenwerk Nederland), met als gastheer Gerhard Scholte (Taakgroep Vluchtelingen Raad van Kerken Amsterdam). De sprekers gaan in op vragen als: Hoe steekt het asielbeleid in Nederland in elkaar? Wat houdt ‘onuitzetbaar’ precies in en wie zijn onuitzetbaar? Wat is vreemdelingendetentie en wat betekent de strafbaarstelling van illegaal verblijf concreet?

“We vinden het belangrijk dat onze achterban en anderen uit de kerkelijke wereld helder en to the point geïnformeerd worden over deze complexe materie”, zegt Paul van Oosten, directeur van de Protestantse Diaconie, een van de initiatiefnemers van de avond. “Want hoewel kerken en diaconieën vaak klaarstaan om te helpen, zoals bijvoorbeeld de afgelopen maanden in tentenkamp en Vluchtkerk, geven ook veel mensen aan dat ze ook niet precies weten hoe de vork in de steel zit. Nu het verblijf in de Vluchtkerk bijna afgelopen is, lijkt het ons goed om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden en samen een duidelijker beeld te krijgen over de mogelijke rol van kerken in dit vraagstuk”.

Tijd: 20.00 uur, locatie: Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566, Amsterdam - www.diaconie.org

De volgende dag, op 23 maart, vindt er een demonstratie plaats door de Vluchtkerk op het Museumplein, gericht tegen illegalisering van vluchtelingen. Meer informatie daarover is hier te vinden.


Foto Keizersgrachtkerk: Marion Golsteijn/Wikimedia

Reacties

Reageren

Naam:
E-mail adres:
Reactie: