vluchtkerk

Overleg toekomst De Vluchtkerk leidt tot voorstel Joël Voordewind

"Geef uitstel tot er duidelijkheid is"

Persbericht 28 mei 2013 - Op maandagavond 27 mei hebben bewoners en betrokkenen vergaderd over de toekomst van de Vluchtkerk. Vertegenwoordigers van zowel de lokale gemeente, de Tweede Kamer als de gemeentelijke gezondheidsdiensten waren aanwezig om de vluchtelingen te adviseren over hun toekomst. Op 1 juni a.s. loopt het - verlengde - contract tussen eigenaar, Diaconie en vluchtelingen immers af.

De gemeente Amsterdam gebruikte de vergadering om de bewoners een aanbod te doen. Voor elk van de vluchtelingen is 225 euro beschikbaar, wanneer zij op 1 juni de kerk verlaten.

Dit voorstel stuitte tijdens de vergadering op verzet, omdat de individuele gesprekken die de afgelopen maanden zijn opgestart nog niet voltooid zijn. De Somalische groepsleider Osman, die de vergadering leidde, zei het als volgt: 'we hebben netjes met het aanbod van de burgemeester meegewerkt, maar moeten nu met wat zakgeld het vervolg en de uitkomst van onze gesprekken op straat afwachten. Dat voelt niet goed.'

De bewoners van de Vluchtkerk voerden de afgelopen weken via Vluchtelingenwerk Nederland individuele gesprekken over hun situatie. Dit was een van de voorwaarden op basis waarvan begin april verlenging van hun verblijf in de leegstaande kerk te Amsterdam-West werd aangeboden.

De intakegesprekken met Vluchtelingenwerk Nederland zitten er inmiddels op. Nu komt het er op aan elk van de vluchtelingen een passend advies te geven. Vluchtelingenwerk Nederland schat dat hier nog tenminste vier weken voor nodig zijn.

De kant die deze individuele gesprekken opgaan verschilt van persoon tot persoon. Voor een deel van de bewoners blijkt er nog ruimte om verder te procederen. Voor een ander deel zou het aanstaande debat over de verruiming van het Buiten Schuld-criterium mogelijk iets kunnen betekenen. Een derde deel hoopt in deze gesprekken duidelijkheid te krijgen over de voorwaarden waaronder ze aan terugkeer kunnen werken. De GGD is betrokken om opvang en zorg te bieden aan een groep van ongeveer twintig mensen die in een slechte gezondheidstoestand verkeren.

Tijdens de vergadering stelde Kamerlid Joël Voordewind (ChristenUnie) voor aan de bewoners en de gemeente om de eigenaar te vragen de kerk open te houden zolang deze individuele gesprekken gaande zijn. "Zou het niet veel slimmer zijn om die 225 euro die nu gereserveerd zijn als vergoeding bij vertrek te investeren in voedsel en andere randvoorwaarden om de Vluchtkerk nog een maand open te houden?" De Diaconie van de Protestantse Kerk Amsterdam, die tot nu toe de kosten en de verantwoordelijkheid voor de Vluchtkerk voor haar rekening nam, geeft de voorkeur aan een directe afspraak tussen gemeente, eigenaar en bewoners.

Aanstaande woensdag zal de kwestie-Vluchtkerk worden besproken in de Amsterdamse gemeenteraad. Voordewind hoopt dat de lokale fracties burgemeester Van der Laan zullen oproepen in te stemmen met dit plan. "Met collega's uit de Kamer heb ik Staatssecretaris Teeven gevraagd nog voor het zomerreces met ons te spreken over de verruiming van het Buiten Schuld-criterium. Voor een deel van deze mensen is dat een oplossing. Het zou jammer zijn wanneer ze deze uitkomst op straat moeten afwachten."

Reacties

Reageren

Naam:
E-mail adres:
Reactie: