Einde Vluchtkerk | vluchtkerk

PERSBERICHT Vluchtelingen besluiten unaniem Vluchtkerk te verlaten

Gisteravond is in het overleg van de Vluchtkerk door de vluchtelingen ondubbelzinnig besloten zich aan het contract met de eigenaar te houden. Dat is de heldere reactie op de vele vragen van omstanders wat de vluchtelingen gaan doen nu er nog geen zicht is op een andere locatie.

'Wij houden ons aan het contract met de eigenaar' melden de vluchtelingen, 'dat is onze eer'. Wij hebben een probleem met het beleid van de overheid, niet met de eigenaar.  Wij zijn niet crimineel, al worden we door de overheid soms wel zo behandeld. Het viel hen zwaar om de keuze te maken als groep. Er zijn onder hen mensen die al vaker tijden op straat hebben moeten zwerven, zij weten hoe hard dit is. Maar zij vrezen ook voor de zieken en zwakken in de groep.

De vluchtelingen zullen de sleutel vrijdag aan het eind van de middag overhandigen aan de eigenaar. Ondertussen is er wel hoop op steun van de Nederlandse bevolking. Er is een nieuwe situatie is ontstaan nu de gemeente is opgeroepen om mee te werken.

Er ligt een officieel hulpverzoek van de vluchtelingen bij Stadsdeel West en de Gemeenteraad. Meer dan 70% van de Amsterdammers vindt dat de gemeente opvang moet bieden en er is een groot netwerk ontstaan van mensen die hun zaak een warm hart toedragen.Nu er nog gesprekken gaande zijn met locaties, hopen de vluchtelingen de uitkomst daavan niet in de kou op straat te hoeven af te wachten.

Reacties

Reacties

Op 06-04-2013, 13:20 zei jiust

@ Esther, Het zou u sieren als u inhoudelijk zou willen reageren. Over mijn bronnen hoeft u zich geen zorgen te maken. Met een flinke dosis gezond verstand kom je trouwens als een heel eind.

Op 05-04-2013, 14:16 zei Esther

@jiust het zo je sieren om allereerst zelf beter je bronnen te raadplegen alvorens te oordelen.

Op 05-04-2013, 10:45 zei jiust.

Zou het niet eens tijd worden beslissingen van overheid en rechter te respecteren en jullie cliënten te bewegen zich conform finaal oordeel over hun asielverzoek terug te keren naar land van herkomst ? Dat zij niet terug kunnen of serieus gevaar lopen is redelijkerwijze niet aannemelijk omdat deze aspecten vanzelfsprekend mee zijn genomen in onderzoek en besluit. Het is uitermate genereus dat de overheid hen hierbij ruimhartig behulpzaam is. Formeel is zij daartoe niet eens verplicht. Terugkeer is en blijft immers de eigen verantwoordelijkheid van de mensen. In ieder geval is zonneklaar dat terugkeer , zeker met geboden hulp en faciliteiten, vele malen eenvoudiger dan inspanningen om hier te geraken. Ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat de overheid willens en wetens de levens van deze mensen op het spel zet of volledig voorbij zou gaan aan eventuele onmogelijkheid voor mensen om terug te keren. Des te meer reden voor ernstige twijfel, eerder ongeloof, is er voor opinie van actievoerders en sympathisanten die van mening zijn dat er wel gevaar dreigt en terugkeer onmogelijk is. Conclusie kan slechts luiden dat sprake is van naïviteit, goedgelovigheid en/of intrinsieke afkeer van asielbeleid überhaupt onder mom van ‘men vlucht niet voort niets’ of ‘iedereen is vrij om te gaan en staan waar hij wil en wie zijn wij om hen dat recht te ontzeggen etc’ Een sympathieke , zij het wat onnozele opvatting , die terecht geen staand beleid is van de overheid en dus ook niet relevant is bij beoordeling van asielaanvragen. Deze actie leidt er slechts toe dat de uitgeprocedeerde groep mensen nog meer hun hakken in het zand zet, zoveel sympathie biedt immers concrete hoop en uitzicht op verblijf, en het vreemdelingenbeleid verder gefrustreerd wordt.

Op 05-04-2013, 00:31 zei antonie

Rens, jij weet net zo goed als ik dat wat je hier stelt niet waar is. Want jij was, net als ik, gisteravond op de vergadering waar meerdere malen werd gezegd dat de eigenaar door de vluchtelingen zelf om verlenging is gevraagd. Helaas tot nog toe geen antwoord op ontvangen.

Op 04-04-2013, 13:01 zei rens

er is, op die 5 dagen ivm de vorst na, nog niet aan de eigenaar gevraagd om de gebruikersovereenkomst daadwerkelijk te verlengen voor een periode X, danwel een nieuwe gebruikersovereenkomst aan te gaan danwel nieuwe opties over te dragen nu de diaconie zelf niet wil verlengen; de vluchtelingen willen wel, wilden enkele weken geleden er serieus over spreken met de eigenaar. De diaconie zegt de vluchtelingen in hun protestaktie te steunen en faciliteren en te amplifieen etcetera, DOEN dus! We verliezen nu tijd en kweken enorme stress.

Reageren

Naam:
E-mail adres:
Reactie: